Naši rojaki so leta 1971 položili temeljni kamen planinskega društva TRIGLAV v Švici. Prav gotovo niso razmišljali o obletnicah in jubilejih, s katerimi se lahko ponaša naše društvo dandanes, čeprav so se globoko zavedali, da delajo veliko in pomembno delo ne samo zase temveč tudi za svoje potomce.

Skozi celo obdobje delovanja je postal TRIGLAV marsikomu drugi dom, ki je bil in ostal slovenski. V njem se počutimo kot doma. Različna srečanja, pohodi v hribe, pikniki, smučanja in tradicionalne prireditve so zbližale veliko ljudi tudi drugih narodnosti.

TRIGLAV je kot velika družina. Mnogo parov se je spoznalo ravno na srečanjih našega društva. Danes se v vodstvo društva vključuje vedno več mladih druge in tretje generacije, ki skrbijo za ohranitev slovenskega jezika in tradicije.

Vsega, kar je bilo storjenega v vseh teh letih obstoja društva, ni mogoče našteti, kljub temu je treba izpostaviti sodelovanja s Planinsko zvezo Slovenije, Zvezo prijateljev mladine in Slovensko izseljensko matico. V Švici smo povezani z vsemi slovenskimi društvi in še zlasti s Slovensko misijo v Švici, ki nam pomaga obveščati naše člane.

Da je Triglav dočakal današnji dan, se moramo zahvaliti ustanoviteljem, mnogim posameznikom, družinam in skupinam, ki so prispevali veliko prostovoljnih in neplačanih ur. Posebna zahvala pa gre vsem dosedanjim upravnim odborom in drugim požrtvovalnim članom društva. Seznam bi bil predolg, če bi hoteli našteti prav vse po imenu. Na tem mestu se zahvaljujemo prav vsem za neizmerno pomoč in požrtvovalnost. Istočasno pa vas prosimo, da nam stojite še naprej ob strani.

Hvala tudi vam, ki ste v vseh teh letih ostali naši zvesti člani in prijatelji, brez vas bi bil naš skupni dom pust in prazen, naša srečanja pa brez slovenskega duha in vesele pesmi.

Naše društvo je pomlajeno, polno novega elana in z zaupanjem zremo v prihodnost.

Zato mu kličemo še na mnoga leta!

Hvala.
Mladi odbor Triglava